HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC TUY

Giấy chứng nhận số:  130 111 5831 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Tri cấp ngày 06/7/2022

Địa chỉ: ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Email: htxnongnghiepphuoctuy@gmail.com

Website: www.htxnnphuoctuy.nongthon.day

Điện thoại liên hệ: 0705 226 208

Thư ngỏ!

Phước Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Giới thiệu về Hợp tác xã

     Xã Phước Ngãi thuộc nhóm xã tiểu vùng 3 huyện Ba Tri, đa phần bà con sinh sống, phát triển kinh tế là làm ruộng, chăn nuôi gia súc các loại, đặc biệt là con bò đang phát triển mạnh. Trước nhu cầu về đầu vào, đầu ra của việc chăn nuôi ngày 03/8/2018 được sự chấp thuận của Đảng ủy-Ủy ban nhân dân xã Ban sáng lập Hợp tác xã đã tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuy với 66 thành viên, vốn điều lệ là 200.000.000 đồng. Tại Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị có 05 thành viên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc), Ban kiểm soát có 03 thành viên (1 Trưởng ban);

     Hợp tác xã đi vào hoạt động chưa bao lâu thì tình hình dịch bênh bùng phát, thêm việc thực hiện chủ trương của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với những đơn vị không đạt về tiêu chí dân cư, địa lý đã ảnh hưởng lớn đến hoat động Hợp tác xã dẫn đến dừng hoạt động hoàn toàn (năm 2020 xã Phước Ngãi được thành lập do sáp nhập từ xã Phước Tuy và xã Phú Ngãi);

     Sau thời gian dài Hợp tác xã dừng hoạt động, năm 2021 với quyết tâm của Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân xã vể tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã, đã phối hợp cùng Hội Nông dân củng cố nhân sự, thành lập Hội đồng quản trị lâm thời,  ngày 21/01/2022 được hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, Hội đồng quản trị lâm thời đã phối hợp tổ chức Hội nghị "Tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã" và Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tại Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị mới 03 thành viên (trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc), Ban kiểm soát 03 thành viên (có 01 Trưởng ban), tổng số thành viên tham gia Hợp tác xã là 60 thành viên với số vốn Điều lệ là 200.000.000 đồng, hoạt động các lĩnh vực như: Chăn nuôi trâu, bò, heo, gà, dê, trùn quế - Dịch vụ chăn nuôi - Dịch vụ thú y - Bán buôn động vật sông (trâu, bò, heo, gà, dê, trùn quế), sản xuất phân hữu cơ, phân trùn quế;

Sau Hội nghị tổ chức lại hoạt động, Hội đồng quản trị tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nông dân đã có thêm 26 bà con xin tham gia là thành viên Hợp tác xã, nâng tổng số thành viên là 88 thành viên, với số vốn góp là 300.000.000 đ (ba trăm triệu đồng);

Ngày 24/6/2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp bất thường thông qua Nghị quyết về số thành viên, vốn Điều lệ Hợp tác xã thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân chia tài chính năm 2022.

Định hướng phát triển

    Với bản tính cần cù, siêng năng chịu khó của người nông dân kết hợp sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuy sẽ ngày một phát triển, tăng nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, kinh tế, tinh thần cho bà con thành viên, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Và để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu đó Hội đồng quản trị định hướng để bà con thành viên cùng thực hiện trong năm 2022 một số công việc:

    1/ Hội đồng quản trị cùng Thành viên ký kết hợp đồng cung ứng nhu cầu sản phẩm với tinh thần:

             -Mua chung (Hợp tác xã mua sản phẩm từ thị trường về phục vụ theo nhu cầu của thành viên như thức ăn các loại);

              -Bán chung (Hợp tác xã mua sản phẩm của thành viên cung ứng ra thị trường);

    2/ Mời gọi hỗ trợ về khoa học, công nghệ từ Sở Khoa học-công nghệ tỉnh, các Trường, viện nghiên cứu để tạo ra sản phẩm phân hữu cơ, phân trùn quế, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi...

    Để đạt được kêt quả như mong muốn, Hội đồng quản trị Hợp tác xã rất mong tất cả bà con thành viên, quí cơ quan, nhà khoa học nhiệt tình phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện giúp Hội đồng quản trị hoàn thành chức trách nhiệm vụ đã hạ quyết tâm tại Hội nghị tổ chức lại hoạt động;

  Xin chân thành cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả: Sức khỏe dồi dào, gia đình Bình an - Hạnh phúc - Thành đạt!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ