NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

1/ Chăn nuôi trâu, bò, heo, gà, dê, trùn quế;

2/ Dịch vụ chăn nuôi, thức ăn các loại;

3/ Dịch vụ thú y;

4/ Bán buôn động vật sng (trâu, bò, heo, gà, dê, trùn quế);

5/ Sản xuất phân hữu cơ, phân trùn quế;