HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC TUY

ĐỊA CHỈ: ẤP PHƯỚC THỚI, XÃ PHƯỚC NGÃI, HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0705 226 208